telefon - ikona +48 601 448 958

    e-mail - ikona  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Nasz sprzęt badawczy

Odwierty geologiczne do maksymalnej głębokości  30 - 35 m pod powierzchnię terenu

Badania te wykonujemy dla celów rozpoznania warunków gruntowo-wodnych (podajemy pełne parametry geotechniczne gruntu, przekroje przestrzenne, poziomy wód gruntowych). Nasz sprzęt: wiertnica mechaniczna MWG-6, wiertnica mechaniczna na podwoziu UAZ, sonda GEOTECH, do odwiertów rozpoznawczych wykorzystujemy również penetraki ręczne. Średnica wierceń 80 - 240 mm.

Odwierty geologiczne wykonujemy również dla celów poszukiwania złóż kruszyw naturalnych, żwirów, piasków itp.

Oferujemy pełne opracowanie wyników wierceń, możliwość pobrania prób gruntu oraz prób wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

 

odwierty geologiczne

sondowania statyczne CPTU

 

Sondowania statyczne CPTU

Sondowanie CPTU jest nowoczesnym narzędziem służącym do badania podłoża gruntowego, pozwalającym na szybsze uzyskanie koniecznych do obliczeń wartości wyprowadzonych parametrów geotechnicznych niż stosowane jeszcze powszechnie tradycyjne metody badań. Badanie to jest szczególnie istotne w przypadku występowania w podłożu słabonośnych gruntów spoistych i gruntów organicznych. Zastosowanie sondy statycznej do badań podłoża jest zalecane przez system europejskich norm geotechnicznych ujętych w Eurokod 7.

Wykonujemy również następujące badania gruntu:

  • badania stopnia zagęszczenia gruntu lub nasypów budowlanych — lekka płyta dynamiczna LFG-SD, płytą sztywną VSS,
  • pobór prób gruntu oraz ich badania w własnym laboratorium,
  • badania chemizmu pobranych prób gruntu i wód gruntowych w certyfikowanym laboratorium SGS - laboratorium uznane za lidera w zakresie badań laboratoryjnych na poziomie krajowym i światowym.

Prowadzimy także bieżącą obsługę geologiczną budów oraz odbiory dna wykopów
Prace te polegają na badaniach podłoża, szczegółowych badaniach formowanych nasypów, określaniu ich przydatności oraz parametrów geotechnicznych.

Nasze prace wykonujemy rzetelnie oraz terminowo. Wykfalifikowana kadra posiadająca niezbędne uprawnienia zapewnia prawidłowe wykonanie wszelkich badań oraz cenne porady odnośnie do postępowania z nietypowymi sytuacjami takimi jak: uplastycznienie podłoża, sposoby formowania nasypów budowlanych i skarp, występowanie gruntów organicznych, sączenia wód gruntowych do piwnic itp.

 

badania gruntu